Haavikon suvun vaakuna

Haavikon Sukuseura ry:n vaakuna:
Jo ensimmäisen sukukokouksen jälkimainingeissa nousi esiin tarve hankkia suvulle yhteinen tunnus, vaakuna tai logo. Seuraavissa sukukokouksissa asiasta keskusteltiin, vaihdettiin mielipiteita aktiivisestikin sekä järjestettiin kilpailu sukutunnuksesta. Asia kuitenkin painui unhon yöhön sukukokousten välillä, kunnes tänä keväänä järjestelytoimikunta kaivoi esille kaikki laaditut ehdotukset sukutunnuksista ja päätti saattaa asian loppuun.

Useassa ehdotuksessa oli mukana vene, talo, hirsirakennus, puita, eläin tai järvimaisemaa. Tähän valittuun vaakunaan otettiin osia useista ehdotuksista ja muotoiltiin ne yhdeksi. Ne valitut osatekijät, joita nykyisessa vaakunassa näkyvät on otettu Aarne Haavikon, Jari Haavikon sekä allekirjoittaneen, Pekka Haavikon, hengentuotteista.

Haavikon Sukuseura ry:n vaakunan väreinä ovat sininen sekä hopea. Heraldiikan sääntöjen mukaisesti hopea kuitenkin esitetään lipuissa ja painotuotteissa valkoisella värillä. Sukuvaakunan sininen on hieman tummempi kuin Suomen lipun sininen. Vaakunan taustana käytettiin goottilaista kuokkamuotoa, jota on käytetty 1500 - 1600 -luvulla talonpoikaissukujen vaakunamallina. Haavikon suvun vaakuna on kyläsepän tekemä eikä siten tasainen muodoltaan. Vaakunamalli sopii hyvin myös Haavikon suvulle, koska juuri noilta ajoilta asti meillä on tietoa Haavikonkin suvusta (Andres Gunnari s. 1667).

Vaakunaselityksessä mainitaan: "Sinisellä pohjalla hopeinen vene, jonka päällä hirrestä salvottu peräpohjalainen, alhaalta ylöspäin levenevä, hopeinen lato. Ladon poikkihirsi muodostaa tyylitellyn H -kirjaimen. Ladon yläpuolella kohoaa hillitty hopeinen vaaramaisema."

Vene kuvastaa haavikkolaisten merkitystä veneentekijöinä Lehtojärvellä, veneistään tunnetulla seudulla. Vene kuvastaa lisäksi veden merkitystä suvulle niin entisaikojen kulkureittinä kuin elannonlähteenäkin. Vene kuvastaa myös yrittämistä. Yrittäminen on aina kuulunut ominaispiirteenä Haavikon sukuun.

Peräpohjalainen lato, muodoltaan omintakeinen mutta soilta sekä niituilta saatavan heinän säilömisessä ylivertainen, kuvastaa Haavikon suvun talonpoikaistaustaa. Heinäladot ovat kuuluneet sukumme historiaan erittäin läheisesti aikojen alusta alkaen. Hirsisenä se muistuttaa myös sukumme vankoista hirsirakentamisen perinteistä ja sahatoiminnasta, jotka jatkuvat yhä edelleen voimakkaana.

Vaaramaisema, joka kohoaa taustalla muistuttaa meitä juuristamme, joihin on aina kuulunut ylväästi kohoava vaaramaisema. Tämä maisema ei ole kovinkaan kaukana siitä maisemasta, joka kohoaa Karhuvaaran alueella Lehtojärven pohjoispuolella.